Bouw Over: Asbestinventaris

Asbest is een materiaal dat vaak voorkomt in bouwmaterialen uit de jaren '50, '60 en '70. Het materiaal heeft vele voordelen, maar kan ook zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om asbest op te sporen en te verwijderen uit gebouwen. De eerste stap daarbij is een asbestinventarisatie uitvoeren. In dit artikel wordt uitgelegd wat een asbestinventarisatie is, waarom het nodig is en hoe het in z'n werk gaat.

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw. Het doel van de inventarisatie is om de locatie, de hoeveelheid en de toestand van het asbest in kaart te brengen. Een asbestinventarisatie kan worden uitgevoerd door een erkend asbestinventarisatiebureau. Deze bureaus hebben de benodigde kennis en middelen om een ​​betrouwbaar onderzoek uit te voeren.

Een asbestinventarisatie bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt er gekeken naar de bouwtekeningen van het gebouw, worden er visuele inspecties uitgevoerd en worden er monsters genomen. De monsters worden vervolgens onderzocht in een laboratorium. Op basis van deze resultaten kan worden bepaald waar het asbest zich bevindt en in welke mate het aanwezig is.

Waarom is een asbestinventarisatie nodig?

Het is verplicht om een ​​asbestinventarisatie uit te voeren voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd in een gebouw dat voor 1994 wordt gebouwd. Dit is vastgelegd in het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Dit besluit is vastgelegd om de gezondheid van werknemers en bewoners te beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van asbest.

Asbestvezels die vrijkomen bij sloop- en renovatiewerkzaamheden kunnen namelijk leiden tot asbestgerelateerde ziekten. Denk aan longkanker, asbest en mesothelioom. Het is daarom van groot belang dat er bij deze werkzaamheden veiligheidswaarborgen zijn ingebouwd en dat de asbest gecontroleerd wordt verwijderd.

Een asbestinventarisatie is dus van groot belang bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een gebouw. Het geeft inzicht in de risico's en zorgt ervoor dat er veilig gewerkt kan worden.

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie begint met het verzamelen van informatie over het gebouw. Er wordt gekeken naar de bouwtekeningen en er wordt een intakegesprek gehouden met de eigenaar van beheerder van het gebouw. Hierbij worden de werkzaamheden besproken die gepland staan ​​en wordt er gekeken naar de locaties waar asbest aanwezig kan zijn.

Vervolgens vindt er een visuele inspectieplaats. Hierbij wordt er gekeken naar de materialen in het gebouw. De asbestinspecteur neemt monsters van materialen waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevat. Deze monsters worden vervolgens onderzocht in een laboratorium.

Op basis van de resultaten van het laboratoriumonderzoek en de visuele inspecties wordt een rapport opgesteld. In dit rapport staat waar het asbest zich bevindt, hoeveel asbest er aanwezig is en in welke toestand het verkeer verkeert. Ook staan ​​er aanbevolen in het rapport voor hoe om te gaan met het asbest.

Als uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest aanwezig is, dan moet dit door erkende bedrijven verwijderd worden. Het verwijderen van asbestgebeurtenissen onder strikte veiligheidsmaatregelen. Dit is vastgelegd in het Asbestverwijderingsbesluit.

Conclusie

Een asbestinventarisatie is een belangrijke stap in het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan een gebouw. Het geeft inzicht in de aanwezigheid, de locatie en de hoeveelheid van het asbest. Op basis van de resultaten van de asbestinventarisatie kunnen veiligheidsmaatregelen worden genomen en kan het asbest op een veilige manier worden verwijderd. Het is daarom van groot belang om een ​​asbestinventarisatiebureau te laten uitvoeren door een erkend asbestinventarisatiebureau voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd aan een gebouw dat voor 1994 wordt gebouwd. Zo kan de gezondheid van werknemers en bewoners beschermd worden tegen de gevaarlijke gevolgen van asbest.

Ook interessant

Bouw

Bouwen: Een essentiële activiteit voor onze samenlevingBouwen is een cruciale activiteit die een grote impact heeft op onze samenleving. Of het nu gaa ...

Lees verder

Bouwafwerking

Bouwafwerking: een cruciaal onderdeel van elk bouwprojectBouwen is een kunst en een wetenschap die nauwgezet gepland en uitgevoerd moet worden om de ...

Lees verder

Bouwmaterialen

Bouwmaterialen: Een inleidingBouwmaterialen zijn belangrijke grondstoffen die gebruikt kunnen worden in de bouwsector om infrastructuur te bouwen, of ...

Lees verder

Bouw

Interessante links